Arbeidsvoorwaarden

Op alle arbeidsovereenkomsten bij Talant is de op dat moment geldende CAO-gehandicaptenzorg van toepassing. De CAO geeft onder andere regels en richtlijnen voor functiewaardering en salariëring, arbeidstijden, vergoedingen en het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Met het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kunt u arbeidsvoorwaarden inwisselen. Zo kunt u bijvoorbeeld een deel van het brutoloon, de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering inzetten voor een fietsregeling, spaarloonregeling of levensloopregeling. Ook is het mogelijk om de contributie van uw vakbond te verrekenen of vakantiedagen te kopen of verkopen.

Korting op verzekeringen

Met De Friesland en Zilveren Kruis Achmea heeft Talant collectieve contracten afgesloten. Als werknemer van Talant kunt bij deze zorgverzekeraars korting krijgen op de premie van uw zorgverzekering. Bij Univé Verzekeringen kunt u korting krijgen op uw auto-, woonhuis-, inboedel- en/of doorlopende reisverzekering. Als u meerdere verzekeringen afsluit krijgt u bovendien een pakketkorting.

Nationaal Bedrijfsfitness Plan

Talant doet mee aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan. Het biedt u de mogelijkheid om te sporten bij een fitnesscentrum naar keuze, terwijl uw abonnement gemiddeld 50% goedkoper is.

Pensioen voorlichtingsbijeenkomsten

Talant organiseert in samenwerking met het pensioenfonds Zorg en Welzijn jaarlijks een aantal voorlichtingsbijeenkomsten om u te informeren over de wijzigingen in de pensioenwetgeving.

Pagina opties

  • mail

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

Snelkoppelingen: