Wonen in een meeleefgezin

Als thuis wonen geen optie meer is, zoekt Talant samen met de ouders naar een geschikte woonomgeving voor hun kind. Heeft een kind een meerwaarde aan het opgroeien in een gezin dan kan Talant op zoek gaan naar een passende woonplek in een meeleefgezin. Een meeleefgezin is een gezin dat een kind met een beperking opneemt in hun huis. Kinderen draaien zoveel mogelijk mee in het ritme van het meeleefgezin en maken gebruik van het netwerk van het gezin waar het kind vandaan komt en van het netwerk van het meeleefgezin.


Het meeleefgezin heeft een belangrijke rol in de opvoeding van het kind, maar kan echter niet de ouders vervangen. De ouders van het kind blijven zijn wettelijk vertegenwoordigers, tenzij dit door een juridische maatregel anders geregeld is. Van groot belang is dus de samenwerking tussen de ouders en het meeleefgezin. De ouders en het meeleefgezin overleggen bijvoorbeeld samen hoe vaak een kind naar huis gaat, wie er mee gaat naar de dokter, wie er mee gaat naar gesprekken op school. Als het mogelijk is gaat een kind in de weekenden, met verjaardagen en feestdagen gewoon naar huis.


Het meeleefgezin en de ouders worden begeleid door een gezinsbegeleider van Talant. De ondersteuning door de gezinsbegeleider is gericht op een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokkenen rondom het kind, met het uiteindelijke doel het kind in het meeleefgezin zo optimaal mogelijk te doen wonen.


Een meeleefgezin moet wel voldoen aan een aantal eisen. We zien bijvoorbeeld graag dat één van beide ouders een relevante opleiding en de nodige pedagogische ervaring met kinderen met een beperking heeft. Ook is het belangrijk dat een meeleefgezin tijd en ruimte heeft voor een kind. Door middel van screeningsgesprekken en huisbezoeken bekijkt Talant of een gezin voldoet aan de eisen. Waarna een meeleefgezin een overeenkomst met Talant afsluit.

Dit onderdeel maakt vanaf 1 januari 2014 deel uit van de nieuwe organisatie Reik. Reik maakt - net als Talant - deel uit van Zorggroep Alliade. Kijk op www.reik.nl voor meer informatie over Reik.reik100x99

Pagina opties

  • mail

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

Snelkoppelingen: