talanttalant

Geïntegreerd dagprogramma op maat

Op onze centra voor dagbesteding zijn onze bewoners even in een andere wereld dan thuis. Veel cliënten vinden die afwisseling fijn, maar er zijn ook mensen die ronduit last hebben van de dagelijkse overgang naar verschillende leefmilieus. Voor deze groep zijn 24-uursarrangementen ontwikkeld: dit zijn geïntegreerde dagprogramma’s op maat waarin wonen, verzorging/begeleiding en activiteiten zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Dit geeft ruimte om het natuurlijke ritme van de cliënt te volgen, zonder de onrust van vervoersmomenten en omgevingswisselingen.

Cliënten die gebaat zijn bij deze aanpak, ervaren door de 24-uursarrangementen minder stress. Ze voelen zich veiliger, rustiger en meer ontspannen. Door de goede balans tussen actie en rust, genieten ze bovendien meer van de activiteiten die ze wél ondernemen, zowel binnens- als buitenshuis. Bijkomend voordeel is de hechtere band tussen de bewoners en hun vaste begeleiders. Ze beleven immers samen het hele dagprogramma, van de verzorging en maaltijden tot bezigheden, ontspanning en uitstapjes. Voor een gevarieerd aanbod en maatwerk, maken de woonlocaties die 24-uursarrangementen aanbieden gebruik van de kennis en kunde van onze dagbestedingscentra.

ANBI
Scrollen