talanttalant

Herontwikkeling de Wissel

Onder de naam Herontwikkeling De Wissel bouwt Talant nieuw op locatie De Wissel in Beetsterzwaag. Ook het hele terrein wordt opnieuw ingedeeld. Nieuwbouw is nodig, omdat de huidige ‘paviljoens’ uit de jaren zestig en zeventig stammen en sterk zijn verouderd.

Plan op hoofdlijnen

Van oudsher is De Wissel een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, waar cliënten in een meer beschermde setting kunnen leven, wonen en werken. Het terrein biedt hen de gelegenheid om zich tot op zekere hoogte vrij te kunnen bewegen waar dat in een woonwijk niet zou kunnen. Deze cliënten zijn gebaat bij een zekere rust in een prikkelarme omgeving. Ze functioneren niet of moeilijk in kleinere leefgemeenschappen in woonwijken en zijn juist gebaat bij de beschutting van een instellingsterrein als De Wissel. Speciaal voor deze groep cliënten is besloten daarom nieuw te bouwen op het terrein en niet te kiezen voor decentralisatie zoals dat elders (wel) gebeurt.

Onderstaande animatie geeft een impressie van de nieuwbouw.

Uitstraling van een woonwijk

Bij de nieuwbouw is het streven te bouwen zoals dat ook in een gewone wijk zou gebeuren. Dus geen platte daken, want dat doet te veel denken aan een instelling, maar juist huizen met een kap. De huizen worden gebouwd rond een soort patio met veel ruimte en licht voor de bewoners. Door natuurlijke taluds rond de woningen, hoeven er geen hekken geplaatst in het kader van veiligheid. De aanleg nodigt bewoners uit om op het terrein te blijven. Het middengebied van het terrein krijgt functies (zoals tuincentrum, dierenweide) die uiteraard ook toegankelijk zijn voor bewoners uit Beetsterzwaag.

Meer ruimte en privacy

De leefruimtes, zogenaamde studio’s, zijn aanmerkelijk ruimer dan de cliënten nu vaak hebben. Ze hebben meer privacy en beschikken allemaal over een eigen douche en toilet. De studio’s worden zodanig gebouwd dat met enkele aanpassingen de woning ook gereed is voor een cliënt die bijvoorbeeld bedlegerig of rolstoelafhankelijk is. De woningen zijn geschikt voor groepen van acht cliënten. Dat lijkt veel, maar bouwen voor kleinere groepen en daar ook voldoende begeleiders laten werken, is met de huidige budgetten niet langer te bekostigen. Door de manier van bouwen, met meer ruimte, licht en privacy voor de bewoners, gaan ze er in leefruimte behoorlijk op vooruit.

Medezeggenschap

Bij alle tot nu toe genomen en nog te nemen stappen in de herontwikkeling praten cliënten, medewerkers, ouders/verwanten en omwonenden mee. Uiteraard is de lokale Verwantenraad van De Wissel ook nauw betrokken.

Bouwcommissie cliënten
De plannen voor de herontwikkeling waren aanleiding om een bouwcommissie cliënten in het leven te roepen. De bouwcommissie bestaat uit vijf cliënten, ondersteund door twee coaches. Zij stellen kritische vragen over de plannen, bewaken de voortgang van de bouw en nemen namens de bouwcommissie deel aan overleggen of werkgroepen.

Interieurwerkgroep
De interieurwerkgroep is een mooi voorbeeld van zo'n werkgroep. Naast cliënten bestond de interieurcommissie uit verwanten en medewerkers vanuit verschillende functies. Onder leiding van een interieurarchitect hebben zij eind 2013 een aantal werkbezoeken afgelegd en workshops gevolgd. Vervolgens hebben zij een viertal interieurconcepten voor gemeenschappelijke ruimtes ontwikkeld, waaruit groepen straks kunnen kiezen.


Er wordt door heel veel verschillende mensen hard gewerkt om van De Wissel een prachtige locatie te maken voor mensen die intensieve begeleiding en/of verzorging nodig hebben. De verwachtingen zijn hoog gespannen! Onderstaande film laat dat op een mooie manier zien. De film is gemaakt ter gelegenheid van de start van de nieuwbouw in september 2013.