talanttalant

Financiën

Schermafbeelding 2016-04-28 om 22.31.35.png

De zorg die Talant biedt wordt betaald uit de WLZ: de Wet Langdurige Zorg. Talant biedt haar cliënten ook extra producten en diensten die niet onder de WLZ-zorg vallen. De kosten hiervoor brengt Talant in rekening.

WLZ
De zorg die Talant biedt wordt betaald uit de WLZ: de Wet Langdurige Zorg. U hoeft zich niet apart te verzekeren voor de WLZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor de WLZ-zorg. Voor producten en diensten die onder de WLZ-zorg vallen betaalt u verplicht een eigen bijdrage. Dit is de zo geheten ‘eigen bijdrage WLZ’ die wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit gaat buiten Talant om.

Extra producten en diensten
Talant biedt haar cliënten extra producten en diensten aan die niet onder de WLZ-zorg vallen. Bijvoorbeeld het wassen van de kleding of activiteiten op het gebied van vrije tijd. De kosten hiervoor brengt Talant bij u in rekening. U bent niet verplicht deze producten of diensten af te nemen. Talant mag geen kosten in rekening brengen voor producten en diensten die onder de WLZ vallen.


In de folder Daar kunt u op rekenen bij Talant staan de afspraken over kosten die in rekening gebracht mogen worden. Deze afspraken zijn gebaseerd op de regels van het Zorginstituut Nederland. De folder is aangevuld met een tarievenlijst, welke jaarlijks wordt vastgesteld. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de producten en diensten en de daarbij behorende kosten? Dan kunt u terecht bij het hoofd van uw locatie. Deze zal proberen uw vraag te beantwoorden. Ook kunt u een vraag stellen via vragenoverfinancien@talant.nl.