talanttalant

Klachten

Heeft u een klacht over onze zorg of ondersteuning? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs wanneer u het ons laat weten. We gaan dan graag in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als u ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n)

Wij adviseren u om uw klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker. We vinden het belangrijk dat u uw ontevredenheid in alle open- en eerlijkheid kunt bespreken. De medewerker zal dan ook respectvol met uw klacht omgaan. Komt u er niet uit met de medewerker of vindt u het lastig om uw klacht te bespreken? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling, en kunt u ondersteuning vragen aan de klachtenadviseur van Talant.

Bespreek uw klacht met de klachtenadviseur

Ingrid_de_Jong_Klachtenadviseur.jpg

De klachtenadviseur ondersteunt u bij het kenbaar en bespreekbaar maken van onvrede en klachten. De klachtenadviseur behandelt uw klacht niet inhoudelijk, maar zorgt ervoor dat de klacht op de juiste plaats en op de juiste manier wordt behandeld. Ze probeert via de weg van bemiddeling tot een oplossing te komen en neemt daarbij een neutrale positie in.

De klachtenadviseur van Talant is Ingrid de Jong.
E-mail: klachten@talant.nl
Telefoon: 0513 - 64 39 10 of 06 - 83 25 73 97

Bespreek uw klacht met de klachtencommissie

Als u na bemiddeling door de klachtenadviseur met een ontevreden gevoel blijft zitten, kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland (KVVG), via telefoonnummer: 06 41 43 09 04. Kijk voor meer informatie op: www.kvvgfriesland.nl