talanttalant

Woonleefzone Beetsterzwaag

In woonleefzone Beetsterzwaag bieden we persoonlijke, specialistische en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan cliënten met een verstandelijke (meervoudige) beperking en met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen.

Om nog beter uiting te geven aan onze ambitie om voor cliënten een omgeving te realiseren waar fijn wonen, een zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding centraal staan, zijn we bezig met een herontwikkeling van de locatie.  

Elke dag een goede dag

Het achterste gedeelte van woonleefzone Beetsterzwaag is in de periode 2013-2016 volledig vernieuwd. De herontwikkeling van het voorterrein is op 18 september 2017 van start gegaan. Hier komen woningen, kantoren en dagbestedinglocaties. Door de herontwikkeling van woonleefzone Beetsterzwaag kunnen we nog beter uiting geven aan onze ambitie om voor onze cliënten een omgeving te realiseren waar fijn wonen, een zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding centraal staan. Zo werken we elke dag aan een goede dag.

 

Deskundige medewerkers

Cliënten worden begeleid door deskundige medewerkers die ervaren zijn in het leveren van complexe zorg aan mensen met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen. Zij kennen de cliënten, hun wensen, behoeften en familieleden. Zij beseffen dat een passende, zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding het leven van onze cliënten leuker maakt. Wat hier ook aan bijdraagt, zijn de mogelijkheden en faciliteiten die er zijn op De Wissel. Naast de standaardvoorzieningen op de locatie, waar alle cliënten gebruik van kunnen maken, kijken we ook naar wat een aanvulling kan zijn op het leven van elke individuele cliënt; wat hebben zij nodig om nog beter te functioneren en om nog meer te genieten van de dag.

De ideale omgeving

Woonleefzone Beetsterzwaag is ideaal voor cliënten van De Wissel, omdat wonen, daginvulling en vrijetijdsbesteding dichtbij elkaar en in samenhang zijn gesitueerd en georganiseerd. De erkenning voor diversiteit uit zich onder andere door de combinatie van een open en een meer besloten deel op het terrein. Cliënten die (vrijwel) geen prikkels kunnen verdragen, genieten van de rust, ruimte en natuur op het prikkelarme achterterrein en cliënten die meer willen en kunnen beleven, verblijven op het voor- en middenterrein. De woonleefzone is optimaal ingericht voor beide type cliënten. Hierdoor ervaren zij, onder begeleiding, zoveel mogelijk bewegingsvrijheid in een prachtige, ruime en natuurrijke omgeving en kunnen zij het optimale uit hun dag halen.

Plan op hoofdlijnen

Van oudsher is De Wissel een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, waar cliënten in een meer beschermde setting kunnen leven, wonen en werken. Het terrein biedt hen de gelegenheid om zich tot op zekere hoogte vrij te kunnen bewegen waar dat in een woonwijk niet zou kunnen. Deze cliënten zijn gebaat bij een zekere rust in een prikkelarme omgeving. Ze functioneren niet of moeilijk in kleinere leefgemeenschappen in woonwijken en zijn juist gebaat bij de beschutting van een instellingsterrein als De Wissel. Speciaal voor deze groep cliënten is besloten daarom nieuw te bouwen op het terrein en niet te kiezen voor decentralisatie zoals dat elders (wel) gebeurt.

Onderstaande animatie geeft een impressie van de nieuwbouw.

 

ANBI
Scrollen