talanttalant

Impressies

De herontwikkeling van het voor- en middengedeelte van woonleefzone Beetsterzwaag gaat in september van start en is in 2020 gereed. De impressies op deze pagina geven een goed beeld van de nieuwe situatie.