Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
talanttalant

Medezeggenschap

Bij alle tot nu toe genomen en nog te nemen stappen in de herontwikkeling praten cliënten, medewerkers, ouders/verwanten en omwonenden mee. Uiteraard is de lokale Verwantenraad van De Wissel ook nauw betrokken.

Bouwcommissie cliënten
De plannen voor de herontwikkeling waren aanleiding om een bouwcommissie cliënten in het leven te roepen. De bouwcommissie bestaat uit vijf cliënten, ondersteund door twee coaches. Zij stellen kritische vragen over de plannen, bewaken de voortgang van de bouw en nemen namens de bouwcommissie deel aan overleggen of werkgroepen.

Interieurwerkgroep
De interieurwerkgroep is een mooi voorbeeld van zo'n werkgroep. Naast cliënten bestond de interieurcommissie uit verwanten en medewerkers vanuit verschillende functies. Onder leiding van een interieurarchitect hebben zij eind 2013 een aantal werkbezoeken afgelegd en workshops gevolgd. Vervolgens hebben zij een viertal interieurconcepten voor gemeenschappelijke ruimtes ontwikkeld, waaruit groepen straks kunnen kiezen.


Er wordt door heel veel verschillende mensen hard gewerkt om van De Wissel een prachtige locatie te maken voor mensen die intensieve begeleiding en/of verzorging nodig hebben. De verwachtingen zijn hoog gespannen! Onderstaande film laat dat op een mooie manier zien. De film is gemaakt ter gelegenheid van de start van de nieuwbouw in september 2013.

ANBI
Scrollen