talanttalant

Extra geld voor onderzoek en verbetering geluidsomgeving

Leidt irritant geluid tot probleemgedrag? Voor onderzoek naar geluid waar Talant en Meriant in een vroeg stadium bij betrokken waren, is meer dan een half miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het UMCG kan het onderzoek nu uitbreiden naar meer zorgorganisaties. Doel is het verbeteren van de geluidsomgeving in verpleeghuizen voor ouderen met dementie. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om die geluidsomgeving daadwerkelijk te verbeteren.

Leidt geluidshinder bij mensen met dementie tot irritatie, apathie, depressie of ander 'probleemgedrag'? Een deur die dichtslaat, piepend gekras van bestek op een bord, een keffende hond. En vermindert dit gedrag als de geluidsomgeving verbetert? Het Universitair Medisch Centrum Groningen kan dit nu verder gaan onderzoeken dankzij een subsidie van € 594.000. Verzorgenden in de deelnemende verpleeghuizen vormen de spil in het onderzoek. Als zij zich bewust worden van storend geluid voor de bewoners, kunnen ze het vaak ook wegnemen en ze kunnen plezierig geluid toevoegen.

App MoSART
Er wordt een speciale app ingezet. Onderzoeker Kirsten van den Bosch, die de app MoSART ontwikkelde: "De app vraagt verzorgenden op meerdere tijdstippen een geluidsopname te maken van 30 tot 120 seconden. Tijdens die opname moeten ze een korte vragenlijst invullen. Daarop staan vragen als: 'Hoe heb je de geluidsomgeving ervaren?' en 'Welke geluiden hoorde je?'. Aangetoond is dat de bewustwording door MoSART wordt vergroot."

Samen op zoek
Daarnaast gaan verzorgenden met elkaar op zoek naar mogelijkheden om de geluidsomgeving te verbeteren. De onderzoekers meten of de acties bij bewoners leiden tot minder probleemgedrag en een beter welbevinden, en bij verzorgenden tot minder werkstress.

De verpleeghuizen Icare, Interzorg, Lentis-Dignis, Livio en Zorggroep Groningen doen mee aan het onderzoek. Zij zijn onderdeel van het UNO-UMCG, een samenwerkingsverband van vijftien zorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland en het UMCG. Zij ondertekenden 9 november een nieuwe overeenkomst, waarmee een vervolg wordt gegeven aan de succesvolle samenwerking.

Goede resultaten bij Talant en Meriant
Eerder werd hetzelfde geluidsonderzoek uitgevoerd bij mensen met ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen en een pilot-geluidsonderzoek bij mensen met dementie. De onderzoeken vonden plaats bij Talant en Meriant. Dit gebeurde in samenwerking met de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van Alliade, de zorggroep waar Meriant en Talant bij horen en die partner is van UNO-UMCG. De onderzoeken leidden tot goede resultaten, vertelt Van den Bosch: "Door de grotere bewustwording steeg ook de kwaliteit van de auditieve omgeving en nam de negatieve stemming en het probleemgedrag van de bewoners af." Nu heeft het UNO-UMCG € 594.000 subsidie verworven om ook aan de slag te gaan met het verbeteren van de geluidsomgeving in verpleeghuizen voor ouderen met dementie. Het onderzoek gaat vier jaar duren. Meriant wordt in dit vervolgonderzoek gebruikt als klankbord.

Bekijk ook de video over dit geluidsonderzoek.