talanttalant

De Kas brengt Koudum samen

De zorg verandert: er wordt gekort op welzijn en ouderen blijven in de toekomst steeds langer thuis wonen. In Koudum wachten ze het liever niet af. Integendeel; daar maken ze volop plannen voor het multifunctionele complex De Kas, een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud op het terrein waar nu woonzorgcentrum Finke staat. Een gezamenlijk initiatief van dorpsbewoners, Patyna ouderenzorg en Talant.

“In de toekomst zijn we steeds vaker op elkaar aangewezen; we moeten voor elkaar zorgen. Met een multifunctioneel complex spelen we hierop in”, zegt Titia Hooghiemstra, manager bij Talant en al vanaf 2015 betrokken bij het project. “De Kas wordt een gezellige ruimte waar iedereen kan samenkomen: bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers én inwoners van Koudum.

Eerste steen 
Op het terrein van De Kas kunnen straks 24 cliënten van Talant en 45 ouderen van Patyna wonen. Ook komen er woningen voor senioren. Titia: “We moeten nog wel even geduld hebben. De bouwtekeningen zijn klaar en de bouwvergunning ligt er, maar het is nog wachten op de omgevingsvergunning. Ik hoop dat de eerste steen in 2019 wordt gelegd.”

Multifunctioneel centrum 
“In De Kas draait het om matchen en verbinden”, aldus Titia. “De nieuwe plek biedt cliënten van Talant veel mogelijkheden voor dagbesteding. Ze kunnen de oudere bewoners helpen met was vouwen, gasten verwelkomen of helpen in de grote tuin. Op het terrein zijn tevens een diëtist, fysiotherapeut, logopedist, mondhygiënist en verloskundige gevestigd. Hierdoor krijgt het zorgcomplex een regiofunctie voor zorg.” 
 
Wensen van inwoners 
Zien Koudumers een multifunctionele plek ook zitten? Studenten van NHL-Hogeschool doen hier onderzoek naar. “Het is belangrijk dat het hele dorp erbij betrokken wordt”, is student Lily ter Heege (21) van mening. “Daarom bezoeken we onder andere scholen. Wat leeft er onder kinderen en jongeren? En wat zouden zij willen? Op straat gaan we in gesprek met dorpsbewoners. Ook hebben we een enquête verspreid.”  
 
Positieve geluiden 
Een ontmoetingsplek voor het hele dorp zien de meesten wel zitten, blijkt uit de enquête. “Mensen willen naar De Kas komen voor sociale ontmoetingen”, aldus student Saskia Kuipers (23). Ze willen er kunnen koken, eten en drinken. Ook speelvoorzieningen voor kinderen, maatschappelijke stages voor de jeugd en kookactiviteiten zien dorpsbewoners als mogelijke invulling. 65-plussers vinden vooral sociale activiteiten en sport belangrijk. Maar liefst 43,5 procent is bereid om vrijwilligerswerk te doen. “De Kas is voor iedereen en brengt heel Koudum bij elkaar”, aldus een enthousiaste inwoner.