talanttalant

Aan de slag voor toegankelijkheid Leeuwarden

Van een toegankelijk Leeuwarden-Fryslân 2018 naar een toegankelijk en inclusief Leeuwarden; dat was het idee van de startbijeenkomst over lokale uitwerking van het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Donderdagmiddag 29 november gingen verschillende partijen met elkaar in gesprek. Vooral de bijdrage van ervaringsdeskundigen werd als leerzaam en inspirerend ervaren. “We hebben geen zorg nodig, we willen gewoon meedoen en met een beetje hulp kan dat”, was hun boodschap.

Samen met de werkgroep Toegankelijk Leeuwarden, Hoor Friesland, Talant en de Gemeente zette de organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 de afgelopen jaren in op een programma dat ook toegankelijk was voor mensen met een beperking. “Niet over ons maar met ons was hierbij een belangrijk uitgangspunt”, geeft programmamaker Meinke Noordam aan. Verder benadrukt ze dat het onderwerp op een vrolijke manier werd aangevlogen. “We besloten bijvoorbeeld om in plaats van het woord ‘mindervalide’ het woord ‘andersvalide’ te gebruiken en we hebben het gezamenlijk verkennen van mogelijkheden en bedenken van oplossingen ervaren als een mooi avontuur.”

Leeuwarden Inclusief
“Het blijft in je hart zitten”, vertelt Peter Boonstra over zijn ervaring als vrijwilliger. Want meedoen kan op verschillende manieren. Andersvaliden kunnen ook meedoen als vrijwilliger of artiest. Aan het einde van de bijeenkomst overviel VN ambassadeur Pieter Licht de Leeuwarder wethouder Herwil van Gelder. Hij benoemde van Gelder tot chefkok van het nieuwe restaurant ‘Leeuwarden Inclusief’ en overhandigde hem hiervoor handige recepten. De recepten zijn een creatieve vertaling van de artikelen uit het VN-verdrag in een eenvoudige en praktische vorm.

VN-Verdrag
Het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking is aanleiding voor het werken aan een inclusie agenda. “De raad is er intensief mee bezig”, geeft van Gelder aan. “Deze middag geeft inspiratie en als gemeente gaan we hier graag mee verder.” Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad van Leeuwarden een motie aangenomen over de voorbereiding van een Lokale Inclusie Agenda. Begin 2019 krijgt deze startbijeenkomst van de gemeente Leeuwarden een vervolg. Uiteraard wederom met ervaringsdeskundigen.