talanttalant

Cliënten tevreden over Talant

Talant heeft tussen 2018 en maart 2019 cliëntervaringsonderzoeken gedaan om de behoeftes van de cliënten in kaart te brengen. Wat gaat er goed en wat kan beter? Meer dan de helft van de cliënten heeft (zelf of met ondersteuning van de persoonlijke begeleider of een collega) de vragenlijsten ingevuld. Het gemiddelde cijfer dat de cliënt het wonen en de dagbesteding geeft is positief, een 8.2!

Een paar complimenten
De algemene positieve oordelen over het wonen en de dagbesteding zijn onder andere de waardering voor de begeleiders, de klik met de begeleiders en het overleg over het ondersteuningsplan.

We zijn verder trots op de algemene rapportcijfers:

  • Cliënten geven het wonen een 8.1
  • Cliënten geven de dagbesteding een 8.3
  • De kinderdagcentra, ingevuld door de ouders/verzorgers, krijgen een 8.5
  • De wettelijke vertegenwoordigers geven Talant een 8. Deze vragenlijst diende verder als input voor ‘het goede gesprek’ op locatie.

Een paar aandachtspunten
De algemene aandachtspunten hebben met name te maken met dat cliënten zich niet altijd prettig voelen bij de medebewoners, ze zijn soms bang en voelen zich eenzaam. Cliënten willen graag meer nieuwe dingen leren. Er is verder te weinig tijd en persoonlijke aandacht van de begeleiders voor de cliënten. Ook bepalen de begeleiders teveel voor cliënten. Er is tot slot behoefte aan meer en bredere informatievoorziening. 

Opvallende quotes uit de vragenlijsten

  • “Ik heb een mooi appartement, het is goed bereikbaar, de begeleiding is aardig en ik heb een hele goede band met mijn persoonlijke begeleider.”
  • “Soms verveel ik me op mijn woonplek. Ik heb niet echt nagedacht over wat ik zou willen. Dat vind ik ook wel moeilijk.”
  • “Gaat heel goed op de dagbesteding. Ik durf steeds meer dingen te zeggen.”
  • “Ik zou graag op de hoogte willen zijn van de activiteiten. Waar is onze verwant mee bezig? Is er een uitstapje? Zo nu en dan een nieuwsbrief, mail?”
  • “Cliënt stimuleren om gezond en niet teveel te eten. Meer activiteiten ondernemen in het weekend: ook spelletjes doen, boodschappen doen en wandelen.”
  • “Ik zie kleine stapjes vooruitgang, in positieve zin, dit past bij het leervermogen van ons kind.”

Werkwijze
Minimaal een keer in de drie jaar worden de cliëntervaringen gemeten. In een bijeenkomst heeft een afvaardiging van cliënten, verwanten en medewerkers gekozen voor LSR (Landelijk Steunpunt Cliëntmedezeggenschap), als uitvoerende partij. Een groot pluspunt van LSR is dat de meting gepaard ging met de ondersteuningsplangesprekken. Juist de koppeling met de ondersteuningsgesprekken bleek een groot voordeel te zijn, omdat het goede input gaf aan het gesprek met cliënten en verwanten.

Trots
“We zijn trots op de resultaten, het zijn hoge cijfers: we gaan uiteraard aan de slag met de punten die we moeten handhaven en met de verbeterpunten. Deze krijgen een plek in ons bedrijfsplan 2020. In het bedrijfsplan 2019 zijn al doelen genoemd die raakvlakken hebben met enkele verbeterpunten: nieuwe dingen leren en meer persoonlijke aandacht. Elementen hiervan komen terug in de plannen over leefstijl en cultuur en informele zorg.” aldus het directieteam.  

Verslag Kwalitijd met animatie
Bekijk onze mooie en duidelijk animatie over kwaliteit en veiligheid. Op www.talantkwalitijd.nl leest u een periodiek online verslag dat u in één oogopslag een duidelijk beeld geeft van waar Talant voor staat.