talanttalant

Verscherpte preventiemaatregelen coronavirus

Binnen Talant zetten we volop in op preventie van besmetting met het coronavirus. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken gelden er aangescherpte regels. Deze zijn bedoeld ter bescherming van uw gezondheid. Wij vragen u de volgende maatregelen op te volgen.

Bezoek ontvangen
In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Vanaf nu gelden bij ons de volgende aangescherpte bezoekregels:

 • ​Blijf zoveel mogelijk in uw woning.
 • Ontvang niet meer dan één bezoeker per dag.
 • Een bezoeker mag:
  • ​geen last hebben van luchtwegklachten of koorts of verkouden zijn.
  • niet uit een besmet gebied komen.
  • niet in aanraking zijn geweest met iemand met vastgesteld corona.
  • niet jonger zijn dan 12 jaar.

Specifieke situaties

 • Extern bezoek op onze locaties wordt zoveel mogelijk beperkt, tenzij dit nodig is voor continuïteit van zorg.
 • Restaurants: cliënten die in een aanleunwoning verblijven wordt verzocht in de eigen woning te eten.
 • Dagbesteding: ook voor cliënten van dagbestedingen geldt: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer.

Vragen?
Wij volgen de landelijke ontwikkelingen. De overheid geeft op hun website antwoord op veel gestelde vragen. Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u contact opnemen met het hoofd van uw zorglocatie.