talanttalant

Zwembaden Drachten en Beetsterzwaag weer open

Het kabinet heeft besloten dat de gedeeltelijke lockdown wordt voortgezet. Maar ook dat de extra maatregelen die afgelopen twee weken golden, niet meer nodig zijn.

De zwembaden van Talant in Drachten en Beetsterzwaag waren afgelopen twee weken alleen open voor cliënten. Deze mogen nu ook weer gebruikt worden door zwemscholen. 

Het actuele overzicht vindt van alle geldende maatregelen bij Talant vindt u op www.alliade.nl/corona.