talanttalant

Geschiedenis

Talant bestaat sinds 1 januari 2002. Op die datum was de fusie tussen Maartenswouden, D.A.G. Friesland en Heechhout Kaai een feit. De geschiedenis van de fusiepartners gaat veel verder terug. Alle drie ontstonden in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Maartenswouden

Maartenswouden is in 1961 opgericht door de heer H. Gerritsma. In samenwerking met de Congregatie van Kleine Zusters van H. Joseph start hij een instituut voor 'diep zwakzinnige kinderen' aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Maartenswouden is van oorsprong katholiek. De instelling groeit snel en opent in mei 1969 een instellingsterrein aan de Overstesingel in Drachten. Eind 2001 ondersteunt Maartenswouden circa 560 kinderen en volwassenen. Naast het instellingsterrein in Drachten heeft de organisatie locaties in Ureterp, Oosterwolde, Boornbergum, Stiens en Leeuwarden.

D.A.G. Friesland

D.A.G. Friesland is ontstaan uit verschillende fusies. De Stichting Tehuizen voor Gehandicapten op Algemene Basis opent in de jaren zestig van de vorige eeuw Huize Vredewoud (voor mannen) en Huize Lunia (voor vrouwen) in Oldeberkoop. De stichting fuseert samen met een katholieke organisatie tot de Stichting Voorzieningen voor Geestelijk Gehandicapten in Friesland.

Begin jaren negentig fuseert de nieuwe stichting met de Stichting Dagverblijven voor Verstandelijk Gehandicapten Friesland Oost en de Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten in Noordwest-Friesland. De nieuwe naam wordt D.A.G. Friesland. In de jaren daarna sluiten diverse dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen zich bij D.A.G. Friesland aan. Eind 2001 ondersteunt D.A.G. Friesland zo’n 1.100 mensen met een verstandelijke handicap. Aan de organisatie zijn bijna honderd kleinschalige locaties voor wonen, werken en kinderen en jeugd verbonden.

Heechhout Kaai

Ook Heechhout Kaai is een fusieorganisatie. De eerste fusie vindt plaats in 1988. In dat jaar fuseren de stichtingen CTF, Ons Tehuis en Begeleid Wonen uit Molkwerum en De Rietborg en De Wingerd uit Damwoude met elkaar. De nieuwe naam is De Terp, een christelijke voorziening voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten in Friesland. De Terp groeit wanneer Stichting Dagverblijven Noordoost Friesland zich bij de stichting voegt.

Een tweede fusie volgt op 1 januari 1994. Stichting De Terp en Stichting Borneroord (Beetsterzwaag) gaan dan samen verder als ’t Heechhout. In juli van dat jaar sluit Stichting Colleheim (Kollum) zich bij ’t Heechhout aan.

Op 1 januari 2000 is de derde fusie een feit. ’t Heechhout en De Kaai (voor werk en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke handicap) gaan samen en heten voortaan Heechhout Kaai. Eind 2001 ondersteunt Heechhout Kaai circa 1.600 mensen met een verstandelijke handicap. Ruim honderd locaties, verspreid over heel Friesland, maken deel uit van de organisatie.

ANBI
Scrollen