talanttalant

Management

De dagelijkse leiding is in handen van de directeuren. De directeuren geven leiding aan een aantal hoofden, die op hun beurt weer leiding geven aan een aantal locaties.

 • Cyril van Zuidam - regio West
  Koudum, Bolsward, Sneek, Harlingen, Franeker, Leeuwarden en de locaties Kind & Gezin
 • Auke Jelle Kingma - regio Oost
  Surhuisterveen, Buitenpost, Zwaagwesteinde, Damwoude, Dokkum, Kollum, Oosterwolde, Olderbekoop, Wolvega, Gorredijk, Ureterp en Burgum
 • Harco de Bruin - regio Midden 1
  Beetsterzwaag, Heerenveen
 • Oedo Zwart - regio Midden 2
  Stiens, Sint Annaparochie en Drachten

Bestuur

De algehele leiding van Talant is in handen van de Raad van Bestuur van Zorggroep Alliade. Ook het toezicht is ondergebracht bij Alliade. Op de website van Alliade leest u meer over het bestuur en toezicht van de zorggroep.

ANBI
Scrollen