talanttalant

Management

De dagelijkse leiding is in handen van de directeuren. De directeuren geven leiding aan een aantal hoofden, die op hun beurt weer leiding geven aan een aantal locaties.

Op de foto van links naar rechts:​

 • Joke van Leeuwen - regio Midden 1
  Beetsterzwaag, Heerenveen en de Swaai
 • Oedo Zwart - regio Midden 2
  Stiens, Sint Annaparochie en Drachten
 • Silvia Vuist - regio West
  Koudum, Bolsward, Sneek, Harlingen, Franeker, Leeuwarden en de locaties Kind & Gezin
 • Auke Jelle Kingma - regio Oost
  Surhuisterveen, Buitenpost, Zwaagwesteinde, Damwoude, Dokkum, Kollum, Oosterwolde, Olderbekoop, Wolvega, Gorredijk, Ureterp en Burgum

Bestuur

De algehele leiding van Talant is in handen van de Raad van Bestuur van Zorggroep Alliade. De Raad van Bestuur bestaat uit Vincent Maas (voorzitter ad-interim) en Wilfred Juurlink (lid). Zij geven leiding aan de directeuren en de Concernstaf. Ook het toezicht is ondergebracht bij Alliade. Op de website van Alliade leest u meer over het bestuur en toezicht van de zorggroep.