talanttalant

Stichting De Westerein

Stichting De Westerein (opgericht in 1975) heeft als doel om bijzondere vakantiewensen of andere vormen van recreatie en ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking financieel mogelijk te maken.

Het kan gaan om gehele of gedeeltelijke financiering van het uitstapje zelf, maar ook om de kosten van vervoer of begeleiding. Stichting de Westerein betaalt jaarlijks mee aan de organisatie van de vaarweek en theatervoorstelling van Martin Hanson voor clienten van Talant.

Bestuur

Kees van Anken, voorzitter
Janny van der Molen, lid
Meine Scheweer, lid
Johan Spoelstra, lid
Truus Bulten, lid

Contact

Stichting De Westerein
Postbus 303
8440 AH Heerenveen
Telefoon: 0513 – 643 709
E-mail: vriendenvan@talant.nl