talanttalant

Stichting Hendrik en Anne Bosma

Hendrik en Anne Bosma waren twee broers uit een gezin van zeven kinderen. Tijdens en na hun werkzame leven op een boerderij in Jubbega hadden ze een grote voorliefde voor paarden. Dat is de aanleiding geweest voor het opzetten van de Bosmastichting.

In hun testament hebben zij bepaald dat de opbrengsten uit hun vermogen gebruikt moeten worden om mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden de paardensport te beoefenen.

Aanvraag doen

De Bosmastichting heeft als doel om geld beschikbaar te stellen voor paardensport gerelateerde activiteiten van individuele én groepen cliënten van Talant. Om een aanvraag in te dienen kunt u zich rechtstreeks aanmelden via het formulier op de website van de stichting https://bosmastichting.nl/subsidie-aanvragen

Criteria voor het indienen van een aanvraag:

  • De aanvraag dient een éénmalig karakter te hebben;
  • Binnen de organisatie is geen vergoeding beschikbaar voor de aangevraagde activiteiten of materialen;
  • Voor financiering van een project geldt dat deze binnen de doelstelling moet passen.

Voorwaarden:

  • Duidelijke omschrijving van het doel;
  • Reden van de aanvraag;
  • Begroting van de activiteit of aanschaf materiaal.

Bestuur

Bob Velthuis, voorzitter
Melis van der Werf, secretaris/penningmeester
Antje Bast, lid
Bart van Gorkum, lid
Jacob Wierstra, lid

Contact

Bosmastichting
p/a Schoterlandseweg 127
8411 ZA Jubbega

ANBI
Scrollen