talanttalant

Vrienden van Talant

Dankzij schenkingen, donateurs en legaten vervult De Vrienden van Talant wensen voor mensen met een verstandelijke beperking in Friesland. Het gaat om extra’s en om zinvolle aanvullingen op het niet-reguliere zorgaanbod. Deze extra’s maken het leven van mensen met een beperking beter en leuker!

Word vriend

Met uw steun kunnen we de wensen van mensen met een beperking blijven vervullen. Word daarom vriend en vul het online aanmeldingsformulier in. Natuurlijk is een financiële bijdrage van harte welkom, maar u kunt ook de handen uit de mouwen steken. Bijvoorbeeld door u in te zetten om nieuwe vrienden te werven.

Vriendschappen
U kunt kiezen uit een aantal vriendschappen:

  • Vriend bent u vanaf € 15,- per jaar. U ontvangt twee keer per jaar onze digitale nieuwsbrief.
  • Goede vriend bent u vanaf € 150,- per jaar. U krijgt een uitnodiging voor ons jaarlijkse evenement én u ontvangt de digitale nieuwsbrief.
  • Hartsvriend bent u vanaf € 1.500,- per jaar. Uw naam of die van uw organisatie wordt vermeld op onze website. Daarnaast krijgt u een uitnodiging voor ons jaarlijkse evenement én ontvangt u de digitale nieuwsbrief.
  • Prominente vriend bent u vanaf € 150,- per jaar. U krijgt een uitnodiging voor ons jaarlijkse evenement én u ontvangt de digitale nieuwsbrief. Daarnaast zet u zich in om nieuwe vrienden te werven en helpt u mee aan projecten.

Fiscaal voordeel
Stichting Vrienden van Talant is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit biedt fiscale voordelen. Als u een testament (nalatenschap) op laat maken waarin onder andere Stichting Vrienden van Talant als begunstigde is opgenomen, krijgt u bovendien korting bij een aantal bevriende notariskantoren.

Aanvragen

Stichting Vrienden van Talant is onafhankelijk van, maar wel nauw gelieerd aan Talant. De Vrienden bepalen zelf welke projecten en aanvragen voor de cliënten van Talant zij ondersteunen. Er zijn wel een aantal criteria opgesteld waaraan een aanvraag moet voldoen. Lees deze goed door voordat u een aanvraag doet. Om een aanvraag te doen, kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen.

Bevriende notariskantoren

Als u een testament (nalatenschap) op laat maken waarin onder andere Stichting Vrienden van Talant als begunstigde is opgenomen, krijgt u bij een aantal notariskantoren een korting van € 150,- op het tarief (het minimum tarief bedraagt € 175,-). De korting geldt ook voor een notariële akte waarin een schenking is geregeld in de vorm van een jaarlijkse periodieke uitkering. De in de akte opgenomen periode is minimaal 5 jaar en eindigt bij overlijden. Het gaat om de volgende notariskantoren:

ANBI

De Stichting Vrienden van Talant  is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant  overzichtelijk op een rijtje.

Bestuur

Bert Kuiper, voorzitter
Lykele Buwalda, penningmeester
Cees van der Struik, secretaris
Jan Hollander, lid
John Verrijk, lid
Geert Streppel, lid
Kees van Anken, lid
Jan Nijkamp, lid

Janette van Houten en Zwanny Bos verzorgen de secretariële en administratieve ondersteuning. De fondsenwerver van Talant, Tia van der Velde, is ook betrokken bij de Stichting Vrienden van Talant.

Contact

Vrienden van Talant
Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Trambaan 10, 8441 BH Heerenveen
Telefoon: 0513 – 64 37 09
E-mail: vriendenvan@talant.nl 
IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
Kamer van Koophandel 01120918
Fiscaalnummer: 8182.14.351