talanttalant

Vrienden maken het leven leuker!

Wie zijn wij?
De Stichting ‘Vrienden van Talant’ vervult wensen voor mensen met een beperking. Het gaat om extra’s die het leven beter en leuker maken en niet worden vergoed uit de reguliere middelen. Elk jaar organiseren we bijvoorbeeld een speciale voorstelling van het Wintercircus Martin Hanson en in juni onze ‘vaarweek’. Daarnaast geven we vaak langere tijd financiële steun aan grote projecten. In 2017 en 2018 ondersteunen we de deelname van cliënten van Talant aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Kortom met ‘Vrienden van Talant’ kunnen we waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking.

 

Onafhankelijk

De Stichting Vrienden van Talant is onafhankelijk van Talant. De stichting bepaalt zelf welke aanvragen en projecten zij wil ondersteunen. Er is altijd nauw overleg met Talant over welke zaken nodig zijn.

Giften

Voor ons werk zijn wij afhankelijk van giften en legaten. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.

 

Fiscaal voordeel

Stichting Vrienden van Talant is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit biedt fiscale voordelen. Als u een testament (nalatenschap) op laat maken waarin onder andere Stichting Vrienden van Talant als begunstigde is opgenomen, krijgt u bovendien korting bij een aantal bevriende notariskantoren.

Aanvragen

Stichting Vrienden van Talant is onafhankelijk van, maar wel nauw gelieerd aan Talant. De Vrienden bepalen zelf welke projecten en aanvragen voor de cliënten van Talant zij ondersteunen. Er zijn wel een aantal criteria opgesteld waaraan een aanvraag moet voldoen. Lees deze goed door voordat u een aanvraag doet. Om een aanvraag te doen, kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen.

Legaten

Met de directie van Talant is afgesproken dat alle legaten die worden nagelaten aan Talant of haar rechtsvoorgangers worden afgehandeld en in beheer worden gegeven bij de Stichting Vrienden van Talant. Hierdoor is het beheer van het legaat overzichtelijk en is goed inzichtelijk hoe de nalatenschap wordt besteed. Wanneer de erflater een specifieke bestemming heeft verbonden aan het legaat dan zullen wij er voor zorgen dat dit ten goede komst aan deze bestemming.

Wanneer u een testament op laat maken waarin onder andere ‘Stichting Vrienden van Talant’ als begunstigde is opgenomen, krijgt u bij een aantal notariskantoren een korting van €150 op het tarief (minimum tarief is 175,-). Deze korting geldt ook voor een notariële akte waarin een schenking is geregeld in de vorm van een jaarlijkse periodieke uitkering. De in de akte opgenomen periode is minimaal 5 jaar en eindigt bij overlijden. Het gaat om de volgende notariskantoren:

Voor meer informatie over giften en legaten kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is te bereiken via 0513 – 64 37 09 of u kunt een mail sturen naar vriendenvan@talant.nl.

ANBI

De Stichting Vrienden van Talant  is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant  overzichtelijk op een rijtje.

Bestuur

Bert Kuiper, voorzitter
Lykele Buwalda, penningmeester
Cees van der Struik, secretaris
John Verrijk, lid
Geert Streppel, lid
Kees van Anken, lid
Jan Nijkamp, lid

Janette van Houten en Zwanny Bos verzorgen de secretariële en administratieve ondersteuning. De fondsenwerver van Talant, Sjoukje Niehof, is ook betrokken bij de Stichting Vrienden van Talant.

Contact

Vrienden van Talant
Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Trambaan 10, 8441 BH Heerenveen
Telefoon: 0513 – 64 37 09
E-mail: vriendenvan@talant.nl 
IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
Kamer van Koophandel 01120918
Fiscaalnummer: 8182.14.351