Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
talanttalant

Vrienden maken het leven leuker!

De Stichting ‘Vrienden van Talant’ vervult wensen voor mensen met een beperking. Het gaat om extra’s die het leven beter en leuker maken en die niet vergoed worden uit de reguliere middelen. Elk jaar organiseert De Vrienden van Talant bijvoorbeeld een speciale voorstelling in Heerenveen. In juni is er jaarlijks een mooie ‘vaarweek’. Daarnaast geven we vaak langere tijd financiële steun aan grote projecten. Ook is er een fonds speciaal voor kinderen die wonen bij Talant.

Kortom met ‘Vrienden van Talant’ kunnen we waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking: Vrienden maken het leven leuker!

Word ook vriend

U kunt Vriend van Talant worden door een eenmalige bijdrage of een jaarlijkse bijdrage.

De Stichting Vrienden van Talant is onafhankelijk van Talant. De stichting bepaalt zelf welke aanvragen en projecten zij wil ondersteunen. Er is altijd nauw overleg met Talant over welke zaken nodig zijn. Door de belastingdienst is De Vrienden aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit biedt fiscale voordelen.

omslagfoto.jpg

Meedoen aan Mata Hari is als een droom die uitkomt!

Legaten

Met de directie van Talant is afgesproken dat alle legaten die worden nagelaten aan Talant of haar rechtsvoorgangers worden afgehandeld en in beheer worden gegeven bij de Stichting Vrienden van Talant. Hierdoor is het beheer van het legaat overzichtelijk en is goed inzichtelijk hoe de nalatenschap wordt besteed. Wanneer de erflater een specifieke bestemming heeft verbonden aan het legaat dan zullen wij er voor zorgen dat dit ten goede komst aan deze bestemming.

Wanneer u een testament op laat maken waarin onder andere ‘Stichting Vrienden van Talant’ als begunstigde is opgenomen, krijgt u bij een aantal notariskantoren een korting van €150 op het tarief (minimum tarief is 175,-). Deze korting geldt ook voor een notariële akte waarin een schenking is geregeld in de vorm van een jaarlijkse periodieke uitkering. De in de akte opgenomen periode is minimaal 5 jaar en eindigt bij overlijden. Het gaat om de volgende notariskantoren:

Voor meer informatie over giften en legaten kunt u contact opnemen met ons secretariaat via 06 -11 95 65 91 of vriendenvan@talant.nl.

ANBI

De Stichting Vrienden van Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant overzichtelijk op een rijtje.

Bestuur

De heer Kornelis Harke Aafko van Anken, voorzitter
Mevrouw Mariska Scholtens, secretaris
De heer Lykele Buwalda, penningmeester
Mevrouw Geertruida Bulten, lid
De heer Johannes Spoelstra, lid
De heer Meine Scheweer, lid
Mevrouw Janny van der Molen, lid
Jan Nijkamp, lid

Wilma Hofstede verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning. De fondsenwerver van Talant is ook nauw betrokken bij de Stichting Vrienden van Talant.

Contact

Vrienden van Talant
Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Trambaan 10, 8441 BH Heerenveen
Telefoon: 06 - 11 95 65 91
E-mail: vriendenvan@talant.nl 

IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
Kamer van Koophandel 01120918
Fiscaalnummer: 8182.14.351
RSIN 818214351
 

ANBI
Scrollen