talanttalant

Vrienden maken het leven leuker!

De Stichting ‘Vrienden van Talant’ vervult wensen voor mensen met een beperking. Het gaat om extra’s die het leven beter en leuker maken en die niet vergoed worden uit de reguliere middelen. Elk jaar organiseert De Vrienden van Talant bijvoorbeeld een speciale voorstelling van het Wintercircus Martin Hanson. In juni is er jaarlijks een mooie ‘vaarweek’. Daarnaast geven we vaak langere tijd financiële steun aan grote projecten. Zo ondersteunen we in 2017 en 2018 de deelname van cliënten van Talant aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Kortom met ‘Vrienden van Talant’ kunnen we waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking.

Word ook vriend

U kunt Vriend van Talant worden door een eenmalige bijdrage of een jaarlijkse bijdrage.

De Stichting Vrienden van Talant is onafhankelijk van Talant. De stichting bepaalt zelf welke aanvragen en projecten zij wil ondersteunen. Er is altijd nauw overleg met Talant over welke zaken nodig zijn. Door de belastingdienst is De Vrienden aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit biedt fiscale voordelen.

omslagfoto.jpg

Meedoen aan Mata Hari is als een droom die uitkomt!

Legaten

Met de directie van Talant is afgesproken dat alle legaten die worden nagelaten aan Talant of haar rechtsvoorgangers worden afgehandeld en in beheer worden gegeven bij de Stichting Vrienden van Talant. Hierdoor is het beheer van het legaat overzichtelijk en is goed inzichtelijk hoe de nalatenschap wordt besteed. Wanneer de erflater een specifieke bestemming heeft verbonden aan het legaat dan zullen wij er voor zorgen dat dit ten goede komst aan deze bestemming.

Wanneer u een testament op laat maken waarin onder andere ‘Stichting Vrienden van Talant’ als begunstigde is opgenomen, krijgt u bij een aantal notariskantoren een korting van €150 op het tarief (minimum tarief is 175,-). Deze korting geldt ook voor een notariële akte waarin een schenking is geregeld in de vorm van een jaarlijkse periodieke uitkering. De in de akte opgenomen periode is minimaal 5 jaar en eindigt bij overlijden. Het gaat om de volgende notariskantoren:

Voor meer informatie over giften en legaten kunt u contact opnemen met ons secretariaat via 05 13  64 37 09 of vriendenvan@talant.nl.

Bestuur

Kees van Anken, voorzitter
Cees van der Struik, secretaris
Lykele Buwalda, penningmeester
Janny van der Molen, lid
Meine Scheweer, lid
Johan Spoelstra, lid
Truus Bulten, lid
Jan Nijkamp, lid

Zwanny Bos verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning. De fondsenwerver van Talant is ook nauw betrokken bij de Stichting Vrienden van Talant.

Contact

Vrienden van Talant
Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Trambaan 10, 8441 BH Heerenveen
Telefoon: 0513 – 64 37 09
E-mail: vriendenvan@talant.nl 

IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
Kamer van Koophandel 01120918
Fiscaalnummer: 8182.14.351