talanttalant
 • lemster aak03-08-09.jpg
 • ANBI

  De Stichting Vrienden van Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant overzichtelijk op een rijtje.

  Contactgegevens
  RSIN 818214351
  KvK 01120918
  Stichting Vrienden van Talant
  Postbus 303, 8440 AH Heerenveen - Trambaan 10, 8441 BH Heerenveen
  Telefoon: 0513 – 64 37 09
  E-mail: vriendenvan@talant.nl
  Bankrekeningnummer / IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
  Kamer van Koophandel: 01120918
  Fiscaalnummer: 8182.14.351

  Bestuur

  De heer Kornelis Harke Aafko van Anken, voorzitter
  Mevrouw Cees van der Struik, secretaris
  De heer Lykele Buwalda, penningmeester
  Mevrouw Geertruida Bulten, lid
  De heer Johannes Spoelstra, lid
  De heer Meine Scheweer, lid
  Mevrouw Janny van der Molen, lid

  Activiteiten en producten

  Genieten in het theater
  Op uitnodiging van de Vrienden van Talant genoten veel cliënten van de theatervoorstelling 'Tom's magische speelgoedwinkel' op 11 januari in het Posthuis theater in Heerenveen. De cliënten waren enthousiast over de voorstelling. Extra speciaal vonden ze de ontmoeting met de spelers in de pauze en na afloop. Vooral Bartho was bij de cliënten geliefd. Beter bekend als Jeff van Goede Tijden Slechte Tijden. De meeste lieten zich de kans niet ontgaan om samen met hem op de foto te gaan.

  Kerstnacht
  Met een betekenisvolle Kerstavond dragen we samen bij aan het besef dat een leefbare wereld begint bij onszelf. We geven zo vorm aan het thema “(denk niet) zwart-wit”. Met zo’n 2500 bezoekers mochten we ons ook dit jaar verheugen op een drukbezochte Kerstnacht in Sportstad. De reacties van de vele bezoekers bevestigden ons in de gekozen koers.

  Vaarweken
  Elk jaar worden er twee vaarweken voor de cliënten van Talant georganiseerd. Er wordt een geheel verzorgde dag geregeld voor de cliënten op skûtsjes en op een boot geschikt voor rolstoelen.

  G-voetbaltoernooi
  Wij als organisatie kijken terug op een zeer geslaagde dag bij het 24ste G-voetbaltoernooi 4 tegen 4, zaterdag 10 februari 2019 in Heerenveen. Op deze dag waren er heel veel blije gezichten, veel strijd voor de felbegeerde prijzen en het was weer superfijn om deze dag zoveel voetbalplezier te zien. Ook de penaltybokaal en het shuffelboard waren een succes.

  Kinderfonds voor o.a. reisjes
  Bij Talant wonen ongeveer 20 tot 25 kinderen uit arme gezinnen die van hun ouders/verzorgers geen geld krijgen voor kleding, sportclub, schoolreisje e.d. Deze kinderen leven in armoede. Het ontbreekt hen aan de meest elementaire basiszaken, zij zijn afhankelijk van de creativiteit van hun begeleiders voor bijvoorbeeld kleding. Recht op een uitkering (bijv. wajong of studiefinanciering ) is immers pas vanaf 18 jaar. Ieder kind gun je een normale jeugd en een zo normaal mogelijke opvoeding.

  Gehonoreerde aanvragen – een greep uit 35 aanvragen
  Tovertafel – I Pad
  Sponsoring tasje voor de toertocht van Omrin
  Sponsoring IJssportdag – Special Olympics
  Belevingstheater
  Sportdag – Zomerfeest – Rolstoeldraaimolen – Burenfeest – bijdrage BBQ
  Kerstdiners – Ondersteuning van Kerstnacht - Paardentram

  Paro de zeehond
  De vrienden van Talant heeft de aanschaf van Paro de zeehond gerealiseerd. Deze sociale robot lokt interactie uit en stimuleert de communicatie. Zorgt voor bijzondere emotie bij de gebruikers, door de sensoren onder zijn vacht reageert Paro op geluid, aanraking, beweging, licht en donker.

  Verschillende uitjes en vakanties 
  De uitjes en vakanties zijn divers en variëren zoals:

  Boottochtje over de Alde Feanen
  Bezoek aan Belvédère
  Weekje Roompot
  Vakantie naar Zweden
  Dagje naar de Orchideëenhoeve
  Dagje Ameland
  Euro Disney
  Dagje Apenheul

   

   

   

  Beleid

  De Vrienden van Talant wil projecten realiseren voor mensen met een beperking. Het gaat hierbij om extra’s die het leven beter en leuker maken en die zonder extra financiële hulp niet mogelijk zijn.

  Projecten en fondsenwerving

  • De Vrienden van Talant wil grote en kleine projecten financieren. Deze projecten moeten passen binnen de visie van Talant. Gewoon meedoen in de maatschappij staat hierin centraal.
  • Jaarlijks wordt, in overleg met Talant, vastgesteld voor welke grote projecten de Vrienden zich in willen zetten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een feest voor cliënten van Talant of extra mogelijkheden om aangepaste communicatiematerialen te ontwikkelen.
  • Doorlopend kunnen locaties de Vrienden vragen om kleinere projecten te financieren
  • Voor locaties waar kinderen verblijven en/of opvang krijgen worden aanvragen voor speelmateriaal 100% gehonoreerd. Voor locaties voor volwassenen worden de aanvragen per situatie beoordeeld en een eventuele bijdrage is maximum € 1.500,00.
  • Projecten die zich daar voor lenen wordt een fondsenwervingtraject op gezet.
  • Geoormerkte giften worden besteed op een manier zoals de gever dit bedoeld heeft.
  • Voor de toekenning van financiën voor kleinere projecten worden door het bestuur van de Vrienden van Talant, criteria opgesteld voor de beoordeling van het project. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal cliënten dat gebruik maakt van hetgeen wordt aangevraagd en een evenwichtige verdeling van financiën over de verschillende locaties van Talant.

  Projecten die bij de Vrienden van Talant worden ingediend moeten aan de volgende voorwaarden voldoen* :

  • De aanvraag moet worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier;
  • Het formulier moet volledig worden ingevuld en getekend worden door het hoofd. 
  • In de aanvraag moet een begroting worden gegeven, inclusief BTW of offerte van afdeling Inkoop;
  • De aanvraag moet worden gedaan door een persoon of locatie;
  • Het project moet bedoeld zijn voor meerdere cliënten ;
  • Het project mag geen personeelskosten omvatten;
  • Het project moet buiten het reguliere budget vallen;
  • Voor auto’s en bussen worden geen bijdrage verstrekt.

  * Het bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken.

  De Vrienden van Talant is niet BTW-plichtig. Dit betekent ook dat er geen verrekening van de BTW plaatsvindt. Met andere woorden: De stichting rekent altijd met bedragen inclusief BTW.
  De Vrienden van Talant is aangemerkt als ANBI.

  Beloning

  De bestuursleden van de Vrienden van Talant krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en bijbehorende taken. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

  Vanuit Talant wordt een medewerker gedetacheerd voor secretariële en administratieve ondersteuning.

  ANBI
  Scrollen