talanttalant

Triple C: cliënt, coach en competentie

Het besef dat de omgeving gedrag beïnvloedt, heeft bij Talant geleid tot een andere omgang met mensen die zogenoemd ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ vertonen. Hun verstandelijke beperking doet een extra beroep op de begeleiders: de uitdaging om goed aan te haken bij de mogelijkheden van de cliënt en negatieve gedragspatronen om te buigen. De methode Triple C biedt daarbij een gelijkwaardig houvast, door het coachen van cliënten in hun competenties.

Triple C heeft drie belangrijke uitgangspunten:

  • onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie tussen cliënt en begeleider
  • betekenisvolle daginvulling
  • de oorzaak van problematische situaties staan centraal, niet het gedrag zelf

Bij knelpunten in het dagelijkse leven onderzoeken begeleiders waarom cliënten bepaald gedrag vertonen. Soms hebben aanpassingen in de omgeving een positief effect, soms is een andere focus nodig op de signalen van de bewoners. De competenties van cliënten – waar ze goed in zijn – bieden begeleiders aanknopingspunten om in lastige situaties op een positieve manier om te schakelen naar de dagelijkse routine. Medewerkers hebben op hun beurt competenties als creativiteit, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en sensitiviteit nodig voor het samenspel met cliënten.

ANBI
Scrollen