Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
talanttalant

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uitkomt met de hulpverlener van Talant, neem dan contact op met de adviesdienst van AKJ of Zorgbelang. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Talant.

Zo bereikt u het AKJ en Zorgbelang:

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl 
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
   

Situaties waarin u de vertrouwenspersoon kunt inschakelen

Bij de vertrouwenspersoon kunt u of uw naaste(n) terecht voor het bespreken van vertrouwelijke zaken die gaan over de zorg en/of ondersteuning geleverd door Talant. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld:

 • Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken op één van onze locaties.
 • Wanneer u het gevoel heeft dat u in uw vrijheden wordt beperkt.
 • Wanneer u de behoefte heeft om met een onafhankelijk iemand te praten.
 • Wanneer u zich onheus bejegend voelt.
 • Informatie of ondersteuning bij het indienen van een klacht.
 • Begeleiding tijdens een gesprek over uw klacht met uw hulpverlener en/of zijn leidinggevende of klachtenadviseur.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon helpt u bij het helder maken van uw vraag of probleem. De vertrouwenspersoon geeft advies, biedt een luisterend oor en ondersteunt u bij het voeren van een gesprek met de organisatie om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van Talant. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Eigen regie en eigen kracht

De vertrouwenspersoon adviseert u, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. U bepaalt wat u wel of niet met de kwestie wil. Ook treedt de vertrouwenspersoon nooit namens u op, maar ondersteunt u juist in uw eigen kracht. Vragen en klachten worden anoniem geregistreerd. Zo worden knelpunten in de zorg duidelijk. Eventuele knelpunten worden geanonimiseerd met de organisatie besproken.

Vertrouwenspersoon Jeugd

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen: deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Talant. Kinderen die bij ons wonen worden regelmatig bezocht door de vertrouwenspersoon. Zo kan het kind tijdens die bezoeken direct vragen stellen of klachten bespreken.

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp:

Marja Bor
E-mail: bor@zorgbelang-fryslan.nl
Telefoon: 06 - 41 66 51 63

Vertrouwenspersonen in Binnen Alliade journaal

In mei verschenen de vertrouwenspersonen in het Binnen Alliade journaal. Ze stellen zich in deze video voor en vertellen wat ze doen.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Cliënten die volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangen, kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Bijvoorbeeld als je iets moet, maar niet wilt. Of als je iets wilt, maar het kan of mag niet. 
Ook de wettelijk vertegenwoordiger kan de clientenvertrouwenspersoon Wzd inschakelen. Hiervoor werken we in Noord-Nederland samen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn:

Welmoed van der Goot 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 45 73 32

Jikkie Taekema 
E-mail: JikkieTaekema@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 51 79 52

ANBI
Scrollen