talanttalant

Vertrouwenspersoon

Bij Talant streven we elke dag naar tevreden mensen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Of dat u iets wilt bespreken. Wij horen dit graag van u en overleggen dit graag met u in een persoonlijk gesprek. Soms kan het moeilijk zijn uw wens of probleem rechtstreeks te uiten. In dat geval kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor uw vragen over de zorg, maar ook als u anoniem uw verhaal kwijt wilt. Voor cliënten en verwanten van Talant is de ondersteuning door de vertrouwenspersoon gratis. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Talant en is dus onafhankelijk.

Situaties waarin u de vertrouwenspersoon kunt inschakelen

Bij de vertrouwenspersoon kunt u of uw naaste(n) terecht voor het bespreken van vertrouwelijke zaken die gaan over de zorg en/of ondersteuning geleverd door Talant. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld:

  • Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken op één van onze locaties.
  • Wanneer u het gevoel heeft dat u in uw vrijheden wordt beperkt.
  • Wanneer u de behoefte heeft om met een onafhankelijk iemand te praten.
  • Wanneer u zich onheus bejegend voelt.
  • Informatie of ondersteuning bij het indienen van een klacht.
  • Begeleiding tijdens een gesprek over uw klacht met uw hulpverlener en/of zijn leidinggevende of klachtenadviseur.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon helpt u bij het helder maken van uw vraag of probleem. De vertrouwenspersoon geeft advies, biedt een luisterend oor en ondersteunt u bij het voeren van een gesprek met de organisatie om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van Talant. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Eigen regie en eigen kracht

De vertrouwenspersoon adviseert u, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. U bepaalt wat u wel of niet met de kwestie wil. Ook treedt de vertrouwenspersoon nooit namens u op, maar ondersteunt u juist in uw eigen kracht. Vragen en klachten worden anoniem geregistreerd. Zo worden knelpunten in de zorg duidelijk. Eventuele knelpunten worden geanonimiseerd met de organisatie besproken.

Vertrouwenspersonen in Binnen Alliade journaal

In mei verschenen de vertrouwenspersonen in het Binnen Alliade journaal. Ze stellen zich in deze video voor en vertellen wat ze doen.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Cliënten die volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangen, kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Bijvoorbeeld als je iets moet, maar niet wilt. Of als je iets wilt, maar het kan of mag niet. 
Ook de wettelijk vertegenwoordiger kan de clientenvertrouwenspersoon Wzd inschakelen. Hiervoor werken we in Noord-Nederland samen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn:

Welmoed van der Goot 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 45 73 32

Jikkie Taekema 
E-mail: JikkieTaekema@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 51 79 52