talanttalant

Zorg vrijwilliger eetcafé Oosterwolde

Elke vrijdagavond bereiden vrijwilligers van het eetcafé in Oosterwolde een heerlijke maaltijd voor gemiddeld zo'n 25 mensen met een beperking. Met het ouder worden en het ernstiger worden van beperkingen vragen de vrijwilligers een collega die de zorgtaken op zich kan nemen. Bv. cliënten helpen bij het naar het toiletgaan. Naast het bieden van deze zorg kan de vrijwilliger een praatje maken, een spelletje doen etc met de cliënten.

De vrijwilligers van het eetcafé willen graag ook de clienten die naast een verstandelijke beperking een lichamelijke beperking hebben dit uitje naar het eetcafé bieden maar hebben hier ondersteuning bij nodig.

Voor wie

Mensen met een zorgachtergrond

Locatie

Vrijheidshof 5,8431 EM  in oosterwolde

Dag/tijd

Vrijdagavond van 16.30 uur tot 18.30 uur  (volgens rooster)

Interesse?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze vrijwilligerscoördinatoren

ANBI
Scrollen