talanttalant

Veelgestelde vragen

Ik heb interesse in een vacature, bij wie of waar kan ik dit kenbaar maken?

Wanneer u een vacature ziet die u aanspreekt, kunt u het digitale aanvraagformulier onder de betreffende vacature invullen. De vrijwilligerscoördinator uit uw regio neemt dan zo snel mogelijk contact met u op en samen maakt u een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek. U kunt natuurlijk ook altijd rechtstreeks en vrijblijvend  contact opnemen met Vrijwilligerscoördinatie Talant.

Ik ben uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, wat kan ik verwachten?

Tijdens het kennismakingsgesprek verkennen we wat uw wensen en mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk bij Talant. We kijken of er op dat moment een passende vacature is. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt met de cliënt en de contactpersoon van de locatie voor een kennismaking. Dan maakt u samen afspraken over uw inzet als vrijwilliger.
Na een proefperiode van één tot twee maanden, afhankelijk van de frequentie van uw inzet, bekijkt u samen of het vrijwilligerswerk naar wens verloopt. Bevalt het van beide kanten goed, dan wordt er een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt.

Ik heb geen ervaring met mensen met een beperking, is dat een probleem?

Dat u gemotiveerd, enthousiast en onbevangen bent is het allerbelangrijkst.  Zo kunt u ook ontdekken waar uw (onvermoede) talenten en kwaliteiten liggen. Voor sommige vacatures worden specifieke kennis en vaardigheden gevraagd. Dit staat altijd vermeld in de betreffende vacature. In een aantal gevallen kunt u ook kennis opdoen, mocht dat nodig zijn.

Wat als ik bij nader inzien toch een onjuiste keus heb gemaakt?

We hopen uiteraard dat we gezamenlijk een goede en zorgvuldige keus hebben gemaakt ten aanzien van het vrijwilligerswerk, toch kan het gebeuren dat het vrijwilligerswerk niet aansluit bij uw verwachtingen. Blijf er niet mee rondlopen en maak het kenbaar bij de contactpersoon op de locatie of bij de vrijwilligerscoördinator. Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden voor ander vrijwilligerswerk.

Welke onkosten krijg ik als vrijwilliger vergoed?

Vrijwilligers van Talant kunnen, in overleg, gebruik maken van een reiskostenvergoeding. Deze bedraagt  € 0,19 per kilometer. Te declareren afstand: max. 30 km (60 km retour).
Talant biedt geen vrijwilligersvergoeding, maar gemaakte kosten ten behoeve van het vrijwilligerswerk worden wel vergoed, na overleg vooraf.

Hoe krijg ik mijn reis- en/of onkosten vergoed?

De vrijwilligerscoördinatoren kunnen u een declaratieformulier toesturen. U kunt dit aanvragen via vrijwilligerswerk@talant.nl Het formulier levert u maandelijks getekend in bij het hoofd van de locatie waar u vrijwilligerswerk doet.

  • Tarief: € 0,19 per kilometer

  • Te declareren afstand: max. 30 km (60 km retour)

Ben ik als vrijwilliger verzekerd tijdens mijn vrijwilligerswerk?

Alle vrijwilligers die bij Talant zijn ingeschreven zijn verzekerd. Talant sluit de volgende verzekeringen voor u af:

• Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
• Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeersdeelnemers (schadeverzekering inzittenden en ongevallenverzekering).
• Aansprakelijkheidsverzekering die dekking geeft voor schade aan derden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden.

Moet ik een Verklaring omtrent Gedrag hebben als ik vrijwilliger word bij Talant?

Omdat we werken met kwetsbare mensen, is het onze verantwoordelijkheid vrijwilligers en medewerkers zorgvuldig te kiezen. We vragen daarom van alle medewerkers én vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag (VOG). Na registratie ontvangt u van Talant een speciale code om de VOG digitaal aan te vragen of, als u dat liever hebt, een aanvraagformulier om de VOG via de gemeente aan te vragen. Beide keren worden de  kosten van de VOG door Talant vergoed. Met een VOG bent u ingeschreven en op basis daarvan ook verzekerd.

Hoe worden vrijwilligers bij Talant gewaardeerd?

Onze waardering moet allereerst blijken uit het feit dat u zich welkom, betrokken en gewaardeerd voelt op de plek waar u vrijwilligerswerk doet. Daarnaast ontvangt u op de dag van de vrijwilliger een leuke attentie en ontvangt u, net als alle medewerkers, in december een kerstgeschenk. Verder ontvangt u 1 x per jaar ‘TROTS’ het jaarmagazine van Talant.