talanttalant

Het vak leren in de praktijk

Ervaringsleren is belangrijk voor professionals in de dop, daarom bieden we bij Talant een groot aantal stageplaatsen aan. Stage is voor studenten én voor ons een kans om te ontdekken of zij hart voor de zorg hebben. Het contact met cliënten (en hun familie) is immers bepalend voor dit vak.

De manier waarop een stage wordt ingevuld, is afhankelijk van de persoon, de opleidingsdoelen en de mogelijkheden binnen Talant. Samenspel is altijd het uitgangspunt bij de zorg die we bieden en dat is ook belangrijk in een leersituatie. Een geslaagde stage realiseren we met elkaar!

Stageplaatsen

Welkom zijn studenten die in de richting Zorg, Welzijn of Sport & Bewegen een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen op mbo-niveau en studenten op hbo-niveau. Het is ook mogelijk om stage te lopen bij de (para)medische diensten of bij de ondersteunende diensten (bijvoorbeeld facilitaire dienstverlening, P&O, communicatie of de financiële administratie).

De onderwijsinstellingen waarmee we samenwerken – o.a. ROC Friese Poort, Friesland College, Drenthe College, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen – krijgen jaarlijks een overzicht van de beschikbare stageplaatsen.

Ik volg een Beroeps Begeleidende Leerweg. Kan ik ook stage lopen bij Talant?

Nee, dat kan helaas niet. Er zijn binnen Talant geen stageplaatsen voor studenten die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen.

Aanmelden

  • Als mbo'er neem geef je bij de stagecoördinator of het stagebureau van jouw school aan dat je bij Talant stage wilt lopen. Stageplaatsen van Talant worden door de school verdeeld onder de studenten. Dit gebeurt in overleg met Talant. Je hoeft dus niet online te solliciteren op een stageplaats.
  • Als hbo'er of mbo'er volwassenenonderwijs kun je je het sollicitatieformulier stage invullen om je aan te melden.