talanttalant

Vertrouwenspersoon

Cliënten en verwanten van Talant kunnen gebruik maken van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van AKJ & Zorgbelang Fryslân.

De vertrouwenspersoon is er voor uw vragen over de zorg, maar ook als u anoniem uw verhaal kwijt wilt. Voor cliënten en verwanten van Talant is de ondersteuning door de vertrouwenspersoon gratis. De vertrouwenspersoon van AKJ & Zorgbelang Fryslân is niet in dienst van Talant en is dus onafhankelijk.

Vertrouwenspersoon Wzd

Cliënten die volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangen, kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Bijvoorbeeld als je iets moet, maar niet wilt. Of als je iets wilt, maar het kan of mag niet. Ook de wettelijk vertegenwoordiger kan de clientenvertrouwenspersoon Wzd inschakelen. Hiervoor werken we in Noord-Nederland samen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn:

Welmoed van der Goot 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 45 73 32

Jikkie Taekema 
E-mail: JikkieTaekema@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 51 79 52