talanttalant

Missie en visie

De missie van Talant is het bieden van langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Ons uitgangspunt daarbij (onze visie) is ‘Altijd in verbinding’.

Altijd in verbinding
Altijd in verbinding: de cliënt kan altijd bij ons terecht voor de beste zorg. Met 'in verbinding' bedoelen we medewerkers met een cliënt en zijn netwerk; Alliade en de dochterorganisaties; met mensen, groepen en organisaties in de samenleving; en andere verbindingen waar cliënten baat bij hebben, zowel persoonlijk als online.

-> Kijk voor meer informatie over Altijd in verbinding op de website van Zorggroep Alliade waar Talant deel van uitmaakt.

Vóór onze cliënten
Alles wat we doen, doen we voor onze cliënten. Verscheidenheid en vermaatschappelijking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. Talant wil dat mensen zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom Talant mensen helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant zet Talant zich in om de samenleving te betrekken bij de zorg. Een voorbeeld is de deelname aan het opzetten van veel woonleefgebieden of woonzorgzones in wijken en dorpen.