Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
talanttalant

Kinderdagcentrum: een fijne en veilige plek voor ontwikkeling

Heeft uw kind veel begeleiding en zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat uw kind zich minder snel ontwikkelt dan andere kinderen? Of door een verstandelijke beperking? Dan bieden onze kinderdagcentra hulp.

In onze kinderdagcentra bieden we begeleiding, behandeling en zorg aan kinderen tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking en een ontwikkelingsachterstand. Vaak zijn de groepen waarin de kinderen zitten, ingericht op niveau of ontwikkelingsvraag. De activiteiten die we samen met de kinderen doen zijn gericht op ontwikkelingsstimulering. We leren de kinderen vaardigheden aan, waardoor ze zelfstandiger worden en meer mogelijkheden krijgen. Het doel is om kinderen, indien mogelijk, door te laten stromen naar speciaal onderwijs. Als dit geen mogelijkheid is, wordt er verder gekeken naar dagbesteding of een andere vorm van hulp.

In de praktijk doen we dat zo:

Gericht op leren en ontwikkelen

De ontwikkeling van het kind staat centraal en wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit gebeurt door middel van therapie en begeleiding. Samen met het kind en de ouders zorgen we ervoor dat het kind zoveel mogelijk kan bereiken. 

Persoonlijke begeleiding

Elk kind krijgt persoonlijke begeleiding en wordt op een speelse manier uitgedaagd om vaardigheden te oefenen. 

Samenwerking met ouders

Begeleiders, deskundigen en ouders bespreken regelmatig samen hoe het gaat en welke accenten nodig zijn in de begeleiding.

Mogelijkheden voor behandeling

In het centrum zijn diverse soorten deskundigen aanwezig die verschillende therapieën aanbieden om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Zo zijn er bijvoorbeeld logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en muziektherapeuten.

Maatwerk

We leveren maatwerk op basis van landelijk erkende behandelmethoden.

Contact met scholen

Als kinderen heel jong bij een kinderdagcentrum binnenkomen, is er nog van alles mogelijk in de ontwikkeling. Een deel van hen komt terecht bij scholen voor (zeer) moeilijk lerende kinderen. Anderen blijven op het centrum tot ze achttien worden. Onze kinderdagcentra werken nauw samen met speelleergroepen, het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de omgeving. Door bezoekjes aan scholen leren kinderen met een ontwikkelingsachterstand ook andere jeugd kennen. En werken ze aan hun sociale vaardigheden. 

Locaties kinderdagcentra

Type
Geschikt voor
Plaatsnaam
ANBI
Scrollen