Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
talanttalant

Talant is er voor jong tot ouder

Iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kan een beroep doen op de 24-uurs zorg van Talant. Zij kunnen of mogen meestal niet alleen zelf beslissen, daarom is het samenspel met ouders, familie of andere naast betrokkenen óók heel belangrijk.

Globaal verdelen we onze cliënten in de volgende levensfases: kinderen van 0 tot 18 jaar, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Iedereen maakt een ontwikkeling door, want verandering hoort bij het leven. Daarom houden we – ook door de tijd heen – bij zowel opvang, wonen als dagbesteding rekening met leeftijd, levensfase en zorgvragen.

Kwetsbare groepen

Alle cliënten kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding, ook de mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Zij zijn extra kwetsbaar door de combinatie van verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Voor deze groep bieden wij dag en nacht intensieve verzorging door zeer alerte begeleiders. Elk klein signaal telt door de focus op persoonlijk contact.

Die individuele benadering geldt ook bij de Intensieve Begeleidingsgroepen (IBG) voor mensen met zogenoemd ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. Door behandelmethodes als Triple C achterhalen de begeleiders wat het gedrag prikkelt, om na een positieve draai de dagelijkse routine weer op te pakken. Een kwestie van anders kijken, anders denken en anders doen.

ANBI
Scrollen